SLUŽBY

Služby a produkty

 • administratívne záležitosti súvisiace s pohrebom
 • prevoz zosnulých špeciálnym vozidlom
 • oblečenie a úprava zosnulého
 • vystavenie zosnulého v rozlúčkovej sienii
 • aranžovanie a výzdoba obradnej siene 
 • zabezpečenie pohrebnej rozlúčky – cirkevnej, občianskej, vojenskej
 • zabezpečenie kremácie – s obradom aj bez obradu
 • vyvesenie parte
 • príprava hrobky
 • výkop a zásyp hrobu
 • uloženie urny