KONTAKTY

CHRYMA s.r.o.
Mierové námestie 5
911 01 Trencín
IČO: 36325317
DIČ: 2020179601
IČ DPH:SK2020179601
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel S.r.o., vožka císlo 13417 / R
BÚ: 4402000000001660235053